НОРМАТИВТЕР

Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердін қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары
Мемлекеттік архивтер қызметінін негізгі бығыттары мен нәтижелерінің көрсеткіштері
“Ұлттық архив қоры және архивтер туралы” Қазақстан Республикасының заңы
Үлттық архив қорының құжаттарын орталықтандырылған мемлекеттік есепке алу қағидалары
Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік кұжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары
Тауарларды (жумыстарды, көрсетілетін қызметтерды) өткізуден түсетін ақша өз иелігінде қалатын мемлекеттік архивтердің оларды өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсетуі және олардың тауарларды (жумыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны жұмсауы қағидалары
Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес уйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесі