Прейскурант

Электрондық түрде жүктеу

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
2019 жылғы «___»_________
№___________ қаулысына
қосымша

 

 

«Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік архиві»
мемлекеттік мекемесінің тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсетуге бағалар

 

Индексі Жұмыстар мен қызметтер түрлерінің атауы Өлшем бірлігі Қызметтердің бағасы (теңге)

 

1 2 3 4
1.      Архивтік құжаттарды ретке келтіру
1.1. Құжаттар мен істерді ретке келтіру:    
1.1.1. Республикалық деңгейдегі ұйымдардың қорларына тарихи анықтамалар құрастыру:    
1.1.1.1. 10 жылдан астам кезеңге тарихи анықтама 183999,00
1.1.1.2. 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге тарихи анықтама 149138,00
1.1.1.3. 1-ден 5 жылға дейінгі кезеңге тарихи анықтама 77733,00
1.1.2. Қор құрушы және қор туралы тарихи анықтаманы құрастыру:    
1.1.2.1. 10 жылдан астам (әрбір келесі жыл үшін) кезеңге тарихи анықтама 18399,00
1.1.2.2 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге тарихи анықтама 149138,00
1.1.2.3 5 жылға дейінгі кезеңге тарихи анықтама 77733,00
1.1.3.

 

Қорға және аудиовизуалды құжаттардың тарихи анықтамалар құрастыру:

 

   
1.1.3.1. 10 жылдан астам кезеңге тарихи анықтама 56000,00
1.1.3.2. 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге тарихи анықтама 28000,00
1.1.3.3. 1-ден 5 жылға дейінгі кезеңге тарихи анықтама 16000,00
1.2. Құжаттар мен істерді ретке келтіру бойынша жұмыс нұсқаулығын дайындау жұмыс

нұсқаулығы

128528,00
1.3.

 

Аудиовизуалды құжаттарды ретке келтіру бойынша жұмыс нұсқаулығын дайындау жұмыс

нұсқаулығы

56000,00
1.4.

 

Ұйымның істерін (құжаттарын) ретке келтіру жоспарын құрастыру рет келтіру

жоспары

36799,00
1.5.

 

Аудиовизуалды құжаттарды ретке  келтіру жоспарын құрастыру рет келтіру

жоспары

11000,00
1.6. Ретке келтіруге  даярлау:    
1.6.1. ғылыми-техникалық құжаттама сақтау бірлігі 300,00
1.6.1.1. мәтіндік сақтау бірлігі 200,00
1.6.1.2. графикалық сақтау бірлігі 300,00
1.6.1.3. киноқұжаттар және

бейнефонограммалар

сақтау бірлігі 57,00
1.6.1.4. фотоқұжаттар сақтау бірлігі 70,00
1.6.1.5. дыбысқұжаттар дыбысталу сағаты 70,00
1.7. Тізімдемедегі істерді жүйелеу сызбасын әзірлеу жүйелеу сызбасы 36756,00
1.8.

 

Құжаттар мен істердің қорға тиістілігін анықтау және нақтылау сақтау бірлігі

 

234,00
1.9.

 

Құжаттар мен істердің құндылығына сараптама жүргізгенге дейін істерді жүйелеу:    
1.9.1.  қорлар бойынша сақтау бірлігі 18345,00
1.9.2.

 

жылдар (немесе құрылымдық бөлімдері) бойынша қорлардың ішінде сақтау бірлігі 18345,00
1.10.

 

Құжаттар мен істердің ғылыми және практикалық құндылығына сараптама жүргізу:    
1.10.1. басқару құжаттамасы:    
1.10.1.1. әр парақты қараумен сақтау бірлігі 46,00
1.10.1.2. әр парақты қараусыз сақтау бірлігі 28,00
1.10.2. шығармашылық құжаттама сақтау бірлігі 500,00
1.10.3. ғылыми-техникалық құжаттама:   300,00
1.10.3.1. мәтіндік (әр парақты қараумен) сақтау бірлігі 300,00
1.10.3.2. мәтіндік (әр парақты қараусыз) сақтау бірлігі 149,00
1.10.1.3. графикалық парақ 300,00
1.10.4. жеке құрам бойынша құжаттар:    
1.10.4.1. әр парақты қараумен сақтау бірлігі 120,00
1.10.1.2. әр парақты қараусыз сақтау бірлігі 70,00
1.10.5. аудиовизуалды құжаттама сақтау бірлігі 70,00
1.11. Ретке келтіру барысында істерді тігу:    
1.11.1. басқару, мәтіндік ғылыми-техникалық құжаттама сақтау бірлігі 473,00
1.11.2.

 

стандартсыз парақтармен, графикалық құжаттармен сақтау бірлігі 473,00
1.11.3. жеке істер сақтау бірлігі 300,00
1.12.

 

Құжаттардың шашылымынан істер құрастыру, істерді қайта құрастыру:    
1.12.1.

 

басқару, шығармашылық, ғылыми-техникалық (мәтіндік) құжаттама парақ 2,00
1.12.2.

 

ғылыми-техникалық графикалық құжаттама парақ 3,00
1.12.3. жеке құрам бойынша құжаттар парақ 2,00
1.13. Істердің ішіндегі құжаттарды жүйелендіру парақ 3,00
1.14.

 

Ғылыми-техникалық құжаттаманы бөліктері, жобалардың сатылары, проблемалар кезеңдері (тақырыптары) бойынша жүйелеу:    
1.14.1. мәтіндік сақтау бірлігі 458,00
1.14.2. графикалық сақтау бірлігі 700,00
1.15. Істердің тақырыптарын құрастыру:    
1.15.1. басқару құжаттамасы тақырып 107,00
1.15.2. ғылыми-техникалық құжаттама тақырып 200,00
1.15.3. жеке құрам бойынша құжаттар тақырып 53,00
1.15.4. шығармашылық құжаттама тақырып 300,00
1.16. Құжаттарға аннотация құрастыру аннотация 1550,00
1.17. Фотоқұжаттарға аннотация құрастыру аннотация 100,00
1.18.

 

Кино- және бейнеқұжаттарға аннотация құрастыру аннотация 6000,00
1.19. Істе құжаттардың ішкі тізімдемесін құрастыру:    
1.19.1.

 

басқару, шығармашылық құжаттама тақырып 53,00
1.19.2.

 

мәтіндік, ғылыми-техникалық

құжаттама

тақырып 53,00
1.19.3.

 

графикалық ғылыми-техникалық

құжаттама

тақырып 53,00
1.19.4. жеке құрам бойынша  құжаттар тақырып 53,00
1.20. Істерге карточкаларды жүйелеу:    
1.20.1. номиналды, әліпби, хронологиялық белгісі  бойынша карточка

 

9,00
1.20.2.

 

жобаның бөліктері және сатылары,  құрылымдық, тақырыптық, мәндік белгісі бойынша карточка 16,00
1.21. Істердің тақырыптарын түзету тақырып 44,00
1.22.

 

Карточкаларда архивтік шифрларды қою карточка 15,00
1.23.

 

Тігуге жатпайтын істерді клапанды папкаларға орналастыру сақтау бірлігі 68,00
1.24. Істерде парақтарды нөмірлеу:    
1.24.1. 100 параққа дейінгі істе парақ 6,00
1.24.2. 100 парақтан асатын  істе парақ 8,00
1.24.3. графикалық брошюраланбаған

құжаттама

парақ 10,00
1.25. Істерде парақшаларды қайта нөмірлеу парақ 10,00
1.26. Істерде парақшалардың нөмірленуін тексеру парақ 3,00
1.27. Істе парақшаларды жүйелеу:    
1.27.1. 100 параққа дейін парақ 6,00
1.27.2. 100 парақтан астам парақ 8,00
1.27.3. графикалық брошюраланбаған құжаттамада парақ 10,00
1.27.4. сызбаларды фальцовкалау парақ 15,00
1.28. Істердің сыртқы беттерін немесе титулды парақтарды ресімдеу    
1.28.1. басқару құжаттамасы сыртқы бет/парақ 107,00
1.28.2. жеке істер сыртқы бет/парақ 62,00
1.29. Ұйымдардың қорлары ішіндегі істерді жүйелеу сақтау бірлігі 178,00
1.30.

 

Істердің сыртқы беттерінде архивтік шифрларды қою сақтау бірлігі 15,00
1.31. Істерді картондау қорап 7,00
1.32. Істерді қайта картондау қорап 8,00
1.33. Ярлыктарды жазу ярлык 79,0
1.34. Қораптарға ярлыктарды жапсыру ярлык 40,0
1.35. Сақталуға тиісті істердің бумаларын  құрастыру бума 68,0
1.36.

 

Стеллаждарда қораптарды немесе бумаларды орналастыру қорап/бума 41,00
1.37.

 

Істер, құжаттар тізімдемелерін ресімдеу (титулды парақты құрастыру, аталуы, қорытынды жазбасы) тізімдеме 106,00
1.38.

 

Аудиовизуалды құжаттардың тізімдемелерін ресімдеу (титулды парақты, тақырыбын, қорытынды жазбаны құрастыру) тізімдеме 700,00
1.39. Істер, құжаттар тізімдемелерін құрастыру тақырып 89,00
1.40.

 

Аудиовизуалды құжаттардың тізімдемесін құрастыру тақырып 700,00
1.41. Істердің, құжаттардың  тізімдемелеріне құрастыру:    
1.41.1. алғы сөздерді:    
1.41.1.1. 10 жылдан астам кезеңге алғы сөз 223516,00
1.41.1.2. 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге алғы сөз 183716,00
1.41.1.3. 5 жылға дейінгі кезеңге алғы сөз 143982,00
1.41.2. қысқартылған сөздер тізімін атау 41,00
1.41.3. сілтемелерді ұғым 31,00
1.42. растау парағын құрастыру сақтау бірлігі 31,00
1.43. Акт құрастыру:    
1.43.1. Одан әрі сақталуға жатпайтын құжаттар мен істерді жоюға бөлу туралы ұстаным

 

1404,00
1.43.2.

 

құжаттардың түзетуге келмейтін зақымдалуы туралы ұстаным

 

1123,00
1.43.3.

 

шығып қалған (жетіспейтін) материалдарға ұстаным

 

843,00
1.43.4.

 

ретке келтірудің аяқталуы туралы акт 3510,00
1.43.5.

 

Акт құрастыру: одан әрі сақталуға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы;

аудиовизуалды құжаттарды ретке келтірудің аяқталуы туралы

акт 3510,00
1.44.

 

Ұйымдардың жетіспейтін құжаттары мен істеріне анықтамалар құрастыру ұстаным 842,00
1.45.

 

Тақырыптары бар істерге карточкаларды жүйелеу карточка

істің тақырыбы

9,00
1.46.

 

Ретке келтіру барысында құжаттардың орнын ауыстыру: сақтау бірлігі  
1.46.1. басқару құжаттамасы парақ 17,00
1.46.2. жеке құрам бойынша құжаттар парақ 17,00
1.47. Істердің орын ауыстыруы (жұмыстың бір түрі үшін) сақтау бірлігі 170,00
1.48.

 

Құжаттардың жалпы көлемі  2000 сақтау бірлігі есебінен, жұмыстың барлық түрлерімен ұйымның құжаттарын ретке келтіру: 1 ұйым келісім бойынша
1.49. Этикеткалар жазу сақтау бірлігі 25,00
1.50. Этикеткаларды жапсыру сақтау бірлігі 28,00
1.51.

 

Ұйымдарға құжаттарды ретке келтіру бойынша әдістемелік көмек көрсету 1 ұйым келісім бойынша
1.52.

 

Дұрыс қалыптастырылмаған істің кітапшасын тарқату сақтау бірлігі 57,00
1.53.

 

Ұйымның қызметкерлеріне істерді беру және беруді есепке алу, берілген істердің қайтарылуын есепке алу сақтау бірлігі 234,00
2.      Құжаттандыру және құжаттаманы басқарудың заманауи негіздерін оқыту жөнінде  жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері ) бойынша

курстар мен семинарлар өткізу

2.1. Бағдарламалар, тақырыптық жоспарлар, курстар, семинарлар, тағылымдамалар әзірлеу, дәрістер, практикалық сабақтар, экскурсиялар өткізу іс-шара келісім бойынша
2.2. Тақырыптық дәрістер өткізу (5 топ  адамнан бастап) академиялық сағат келісім бойынша
2.3. БҚҚ қызметінің жұмыскерлеріне және толықтыру көздері болып табылатын  ұйымдардың архивтеріне оқыту семинарын өткізу 1 ұйым келісім бойынша
3.      Архивтік істер мен құжаттарды реставрациялау, консервациялау және түптеу, архивтік қораптар жасау
3.1. Құжаттарды реставрациялау:   374,00
3.1.1. күрделілігі бірінші санатты парақ 869,00
3.1.2. күрделілігі екінші санаты парақ 620,00
3.1.3. күрделілігі үшінші санатты парақ 439,00
3.1.4. күрделілігі төртінші санатты парақ 254,00
3.2.

 

Ірі форматты (карталарды, жоспарларды, сызбаларды) құжаттарды миколентті қағазға орнатып реставрациялау ш.м. 2000,00
3.3. Құжаттарды калькамен реставрациялау ш.м. 1000,00
3.4. Газеттерді реставрациялау:  
3.4.1. күрделілігі бірінші санатты: бөліктерін іріктеуді, түйіскен жерлерін және шеттерін бекітуді талап ететін газеттер парақ 1321,00
3.4.2. күрделілігі екінші санатты: ұсақ жыртылған шеттерін бекітуді талап ететін газеттер парақ 478,00
3.5. Құжаттарды дезинфекциялау:    
3.5.1. әр парақты тазарту арқылы ылғалды өңдеу әдісімен парақ 50,00
3.5.2. шаңсыздандыру сақтау бірлігі 305,00
3.6. Киноматериалды бейне ретінде айналдыруға дайындау:  
3.6.1. спиртпен тазалау сақтау бірлігі 1200,00
3.6.2. қолмен реставрациялау жұмыстары сақтау бірлігі 1200,00
3.6.3. 3 м Novec 8200 сольвентпен ультра-

дыбыстық тазалау

сақтау бірлігі

(280 м.)

8000,00
3.7. Түбіршіктерін ұлғайтып және түптеу жұмыстарына дайындап құжаттарды, баспа басылымдарын реставрациялау:  
3.7.1. күрделі құжаттар парақ 866,00
3.7.2. ұсақ құжаттар парақ 620,00
3.7.3. газеттер парақ 1040,00
3.7.4. кітаптар, журналдар парақ 478,00
3.8. Ішінара ұсақ жөндеумен және құжаттар блогын қалыптастырумен түбіршектерін ұлғайту арқылы кітапшаландыру: 10 парақ 499,00
3.9. Істерді түптеу сақтау бірлігі 1074,00
3.10. Істерді тігу:    
3.10.1. XVII ғ. дейінгі басылымның  А4 форматындағы парақтары парақ 7600,00
3.10.2. стандартты парақтарымен сақтау бірлігі 2092,00
3.10.3. 50 дейін парағы бар істі сақтау бірлігі 1402,00
3.11. Әртүрлі тасымалдағыштағы дыбыс құжаттарының  физикалық-химиялық, техникалық (физикалық), биологиялық жай-күйін зерттеу сақтау бірлігі 700,00
3.12. Компьютерлік техниканы пайдаланып, фонограмманы реставрациялау дыбысталу секундасы 10,00
3.13.

 

Дыбыс құжаттарының жай-күйі туралы қорытынды жасап, дыбысқұжаттарын консервациялық-профилактикалық өңдеу сақтау бірлігі

 

700,00
3.14. Архивтік құжаттардың физикалық-химиялық және техникалық жай-күйін зерттеу:  
3.14.1. Киноқұжаттар сақтау бірлігі

(280 метр)

1200,00
3.14.2. бейнеқұжаттар:  
3.14.2.1. Betacam SP 30 минут 700,00
3.14.2.2. VHS 30 минут 700,00
3.14.3. дыбысқұжаттар сақтау бірлігі 20,00
3.15.

 

консервациялық-профилактикалық өңдеу (спиртпен сүрту) метр
3.15.1

 

киноқұжаттар сақтау бірлігі

(280 метр)

1230,00
3.15.2 дыбысқұжаттар сақтау бірлігі 900,00
3.16. Үш клапаны және байлайтын жіптері бар  папкалар жасау (мұқабасы картоннан, үсті қағаздан):    
3.16.1. мөлшері  50х60х10-нан 80х100х15 см-ге дейін папка 2517,00
3.16.2. мөлшері 30х40х10 -нан 50х60х10 см-ге дейін папка 971,00
3.16.3. мөлшері 23х32х18-ден 30х40х18 см-ге дейін папка 592,00
3.16.4. мөлшері 23х32х6-дан 30х40х10 см-ге дейін папка 530,00
3.17. Архивтік қораптар жасау 1 қорап 1240,00
3.18. Мыналарды жасау:    
3.18.1. мөлшері 30х40 конверттер 1 дана 186,00
3.18.2. мөлшері 10х 12,5 конверттер 1 дана 79,00
3.18.3. карточкалар 1 дана 163,00
3.18.4. бөлгіштер 1 дана 163,00
4. Сақтандыру көшірмелерін жасау, архивтік құжаттардың мәтінін қалпына келтіру
4.1. Архивтің техникалық құралдарымен көшірме жасаудың технологиясы мен форматын ескеріп (көшірме жасау объектісін тасымалдағыштық физикалық жай-күйі мен көрсеткіштеріне байланысты) архивтік құжаттардың және баспа басылымдарының  екінші бетінсіз көшірмелерін жасау (оның ішінде сақтандыру қорын және пайдалану қорын құру үшін)   1064,00
4.2. Көшірме жасау (фотокөшірме): парақ  
4.2.1. 1900 ж. дейінгі құжатты парақ 550,00
4.2.2. 1901-1917 жж. құжатын парақ 500,00
4.2.3. 1918-1925 жж. құжатын парақ 450,00
4.2.4. 1926-1936 жж. құжатын парақ 390,00
4.2.5. 1937-1940 жж. құжатын парақ 330,00
4.2.6. 1941-1945 жж. құжатын парақ 280,00
4.2.7. 1945 осы күнге дейінгі құжатты парақ 220,00
4.2.8. мәтіні өшіріліп келе жатқан немесе А1 форматындағы папирос қағаздағы парақ 500,00
4.2.9. XVI ғ. дейінгі баспа басылымының А4 форматындағы парақтары парақ 450,00
4.2.10. XVI-XVIII ғғ. баспа басылымының А4 форматындағы парақтары парақ 390,00
4.2.11. XIX ғ. – 1940 ж.  баспа басылымының А4 форматындағы парақтары парақ 280,00
4.2.12. 1941 ж. — XXI ғ.   баспа басылымының А4 форматындағы парақтары парақ 194,00
4.3. Көрсеткіші 300 dpi цифрлық көшірме (тасымалдаушының құнысыз және компьютерлік өңдеусіз) парақ  
4.3.1. флешкада: парақ  
4.3.1.1. А4 форматындағы  XVI — XVIII ғғ. дейінгі құжатты.   560,00
4.3.1.2. А4 форматындағы XIX ғ.– 1930 ж. құжатын   500,00
4.3.1.3. А4 форматындағы 1931 ж. – XXI ғ.  құжатын   347,00
4.3.2. СD-дискіде: парақ
4.3.2.1. А4 форматындағы XVII, XVIII ғғ.  құжатын    
4.3.2.2. А4 форматындағы XIX ғ. – 1930 ж. құжатын   560,00
4.3.2.3. А4 форматындағы 1931 ж. – XXI ғ. құжатын   347,00
4.4. Сақтандыру қорының шағын фильмдерін дайындау 1 кадр 300,00
4.5. Киноқұжаттардың цифрландырылған көшірмелерін қарау сақтау бірлігі 700,00
4.6. Дыбыс монтаждау үстелінде үлдірден киноқұжаттар қарау сақтау бірлігі 1400,00
5.      Архивтік құжаттардың көшірмелерін жасау
5.1. Архивтің техникалық құралдарымен  архивтік құжаттардың және баспа басылымдарының көшірмелерін  жасау    
5.1.1. Калькадан ксерокөшірмелер  жасау:    
5.1.1.1. А1 форматы парақ 2640,00
5.1.1.2. А2 форматы парақ 2500,00
5.1.1.3. АЗ форматы парақ 2450,00
5.1.1.4. А4 форматы парақ 2290,00
5.1.1.5. А5 форматы парақ 1360,00
5.2. Мәтіндік құжаттардан көшірмелер жасау:    
5.2.1. АЗ форматы парақ 427,00
5.2.2. А4 форматы парақ 441,00
5.2.3. А5 форматы парақ 443,00
5.3. Анықтамалық-ақпараттық қор материал-дарының көшірмелерін жасау парақ 443,00
5.4. Киноматериалды бейнеформатқа айналдыруға дайындау сақтау бірлігі 1810,00
5.5. Архивтік қордың киноқұжаттарын  в FullHD форматында көшіру (сканирлеу): минут 2300,00
5.6.

 

Архивтік қордың бейнеқұжаттарын көшіру минут 2300,00
5.7.

 

Архивтік қордың TIFF, JPEG форматындағы, көрсеткіші 4 440 пиксель таспалық тасымалдағыштағы фото құжаттарды көшіру сақтау бірлігі 2020,00
5.8.

 

Цифрлық тасымалдағыштардағы архив  қорының фотоқұжаттарын көшіру сақтау бірлігі 1800,00
5.9.

 

Сканирленген құжаттарды тапсырыс берушінің сыртқы сақтау құралына қайта жазу: минут (образ)
5.9.1. қатты диск   710,00
5.9.2. DVD тасымалдағыш   1040,00
5.10. Құжаттарды форматтардан тапсырыс берушінің сыртқы сақтау құралына жазу:  
5.10.1. Betacam SP қатты диск минут 730,00
5.10.2. VHS (VHS SP) –дан DVD-ге минут 710,00
5.11. Дыбыс құжаттарының көшірмелерін жасау:  
5.11.1. грампластинкалар секунд 23,00
5.11.2. магнитті фонограмма секунд 23,00
5.11.3. компакт кассета секунд 23,00
5.11.4. CD және DVD секунд 23,00
5.12.

 

Дыбыс жазбасын тасымалдағыштың басқа түріне ауыстыру (цифрлау), тапсырыс берушінің  магнитті таспадағы, грампластинкадағы, компакт-кассетадағы (минута) тасымалдағышына аудару минут 730,00
5.13.

 

Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау:  
5.13.1.

 

Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (35 мм үлдірді сканирлеу) сақтау бірлігі

(280 м)

2150,00
5.13.2.

 

Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (16 мм үлдірді сканирлеу) сақтау бірлігі 2150,00
5.13.3.

 

Фонограммамен сәйкестендіріп киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (16 мм үлдірді сканирлеу) сақтау бірлігі 2900,00
5.14.

 

Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (сканирлеу) негатив 730,00
5.15.

 

Архив қорының дыбыс құжаттарын көшіру секунд 70,00
6.      «Ұлттық архив  қоры және архивтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 15-1- бабының 1-тармағында көрсетілген архивтік құжаттарды есепке алмағанда, жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша архивтік құжаттарды электронды нысанға аудару
6.1. Электрондық құжат айналымы және электрондық құжаттар архиві жүйесінің бағдарламалық өнімін әзірлеуге техникалық тапсырмалар құрастыру техникалық тапсырма келісім бойынша
6.2. Ұйымның қызметінде тек қана электрондық форматта құрылатын құжаттар тізбелерін құрастыру тізім келісім бойынша
6.3. Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша архивтік құжаттарды электрондық нысанға аудару парақ 1800,00
7.      Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша құжаттық көрмелер ұйымдастыру және өткізу
7.1. Көрмелер, жинақтар, шолулар үшін құжаттарды анықтау құжат келісім бойынша
7.2. Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша құжаттық көрмелер ұйымдастыру және өткізу көрме келісім бойынша
7.3. Аннотацияланған тақырыптарымен архивтік құжаттардың тақырыптық тізбелерін құрастыру тақырып келісім бойынша
8.      Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша генеалогиялық және тақырыптық сипаттағы ақпаратты анықтау
8.1. Пайдаланушыға қызықтырған тақырып бойынша ғылыми кеңес беру  (сұрақ тарихы, тарихи дәуір немесе кезең, персоналийлар, генеалогиялық іздестіру және басқалары) сағат 2293,00
8.2. Генеалогиялық сипаттағы сұрау салуға, ақпараттық хатқа жауап, оның ішінде теріс нәтижесімен жауап құрастыру, сұрау салу бойынша құжаттардың болуы мүмкін жерлері туралы ұсыныммен парақ 2293,00
8.3. Пайдаланушыларды  олардың өтініштері бойынша ақпараттық қамтамасыз ету (тақырыптық және биографиялық сұрауларын орындау, құжаттарды (ақпаратты) тақырыптық анықтау парақ 18367,00
8.4. Ғылыми-анықтамалық аппарат арқылы сұрау салу тақырыбы бойынша ақпаратты анықтау:    
8.4.1. XIX ғ. дейінгі қолжазба тізімдемелерді тақырып 440,00
8.4.2. XIX — XX ғғ. дейінгі қолжазба

тізімдемелерді

тақырып 270,00
8.4.3 машинамен жазылған тізімдемелерді тақырып 165,00
8.4.4 каталогтар/картотекалар карточка 165,00
8.4.5. автоматтандырылған ақпараттық-

іздестіру жүйесі

жазба ( іздеу нәтижелері бойынша) 220,00
8.5. Сұрау салу тақырыбы бойынша жарияланған дереккөздерден, мерзімдік басылымдардан, анықтамалық әдебиеттен ақпарат анықтау парақ 220,00
8.6. Сұрау салу тақырыбы бойынша ақпарат анықтау:    
8.6.1. XVI-XVIII ғғ. құжаттарынан екінші парақсыз парақ (бейне, кадр) 440,00
8.6.2. XIX-XXI ғғ. құжаттарынан, қолжазба мәтін  екінші парақсыз   275,00
8.6.3. XIX-XXI ғғ. құжаттарынан, машинамен жазылған мәтін  парақсыз   114,00
8.6.4. қиын оқылатын, өшіріліп келе жатқан қолжазбалық,  машинкамен жазылған мәтіндері бар құжаттардан   343,00
8.6.5. мәтіні шетел тілдеріндегі құжаттардан   550,00
8.6.6. картографиялық құжаттардан (форматына байланысты) А4 форматындағы парақ 550,00
8.7. Пайдаланушылардың тақырыптық сұрауларын орындау   18367,00
8.8. Сұрау салу тақырыбы бойынша істерді анықтау үшін ғылыми-анықтамалық аппаратты қарау:    
8.8.1. машинкамен жазылған тізімдемелер тақырып 114,00
8.8.2. каталогтар, деректер базалары карточка/жазу 114,00
8.9. Сұрау салу тақырыбы бойынша ақпаратты түпнұсқалары және электрондық көшірмелері бойынша анықтау:    
8.9.1. XIX — XX ғғ.  құжаттарының сақтау бірлігі 1995,00
8.9.2. қолжазба мәтін

XIX — XX ғғ.  құжаттарының

сақтау бірлігі 2660,00
8.9.3. машинкамен жазылған мәтін

қиын оқылатын, өшіріліп келе жатқан мәтіні бар құжаттардың

сақтау бірлігі 2660,00
8.10. Өтініш берушінің сұрауы бойынша архивтік анықтаманың қосымша даналарын жасау дана 573,00
8.11. Архивтік анықтаманың дубликатын беру немесе қайта ресімдеу дана 573,00
9.      Сақтау мерзімдері көрсетілген құжаттар тізбелерін, істер

номенклатураларын әзірлеу

9.1. Сақтау мерзімдері көрсетілген салалық  (ведомстволық) құжаттар тізбелерін құрастыру тізім келісім бойынша
9.2. Тұрпатты (үлгілік) істер номенклатураларын құрастыру істер номенклатурасы келісім бойынша
9.3. Ұйымның істер номенклатурасын әзірлеу позиция 210,00
9.4. Ұйымның ведомстволық архиві туралы ережелер әзірлеу ереже 3744,00
9.5. Ұйымның сараптама (орталық сараптама) комиссиясы туралы ережелер әзірлеу ереже 3744,00
10.  Әдістемелік әдебиетті, архивтік құжаттар жинақтарын, оқу және басқа да

жариялымдар басып шығару және өткізу

10.1. Құжаттардың ғылыми және ғылыми-танымал жинақтарын дайындау жинақ келісім бойынша
10.2. Құжаттардың сақталуын қамтамасыз етудің негізгі бағыттары бойынша ұйымдастыру жобаларын әзірлеу ұйымдастыру жобасы келісім бойынша
10.3. Мемлекеттік (орыс) тілдеріне аудару  (істер тізімдемелерін, істер номенклатураларын, қағидаларды, ережелерді, анықтамаларды, актілерді және басқаларын) парақ /бет 3057,00
10.4. Істер тізімдемелерін, істер номенклатураларын, қағидаларды, ережелерді, анықтамаларды, актілерді және басқаларын құрастыру жөніндегі машинкамен жазу жұмыстары парақ /бет 764,00
10.5. Архивтік құжаттарды шетел тілдерінен аудару машинажазба парағы 6115,00
10.6. Дайындау:    
10.6.1. Құжаттық жариялымдарды, архивтік анықтамалықты (әртүрлі  тасымалдағышта) жариялым,

анықтама

келісім бойынша
10.6.2. тарихи-құжаттық көрмені (тұжырымдамасын әзірлеу, ТЭК дайындау, залдар бойынша тізімдемесін құрастыру, экспозициялауға және  каталогына құжаттарды анықтау және сканирлеу және т.б. ) көрме келісім бойынша
10.6.3. Теле-, радиохабарлар бағдарлама келісім бойынша
10.6.4. баспа, электрондық БАҚ  жариялымдар мақала келісім бойынша
10.7. Құжаттандыруды, құжаттаманы басқаруды және құжаттарды архивтік сақтауды жетілдіру бойынша зерттеулер жүргізу әдістемелік әзірлеме келісім бойынша
10.8. Әдістемелік зерттеулердің нәтижелерін ұйымның жұмыс тәжірибесіне енгізу акт келісім бойынша
10.9. Ұйымда құжаттандыру, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын құрастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар әзірлеу қағида келісім бойынша
10.10. Архивтің елтаңбалық мөрімен растау арқылы құжаттың бірізділігін куәландыру дана 114,00
10.11. Архивтік істерді, құжаттарды тақырыптық іріктеп дайындау және оларды   тапсырыс берушінің техникалық құралдарымен кинобейнетүсірілім жасауға ұсыну парақ 14800,00
11.  Архивтік құжаттарды  депозитарлық сақтау
11. Депозитарлық сақтау сақтау бірлігі/жыл келісім бойынша

 

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:

БҚҚ –  басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету

ТЭК – техникалық-экономикалық көрсеткіштер

____________________________________