Басшылық

Директор

   Бектембаев Мейрам Еркенович

– Қаржы-экономикалық бөлімі

– Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімше

 

Директордың орынбасары

   Молдабекова Айгүл Ханатқызы

– Архив жұмысы қызметі

– Құжаттарды қалпына келтіру қызметі

– Ведомстволық архивтерді толымдау қызметі

Директордың орынбасары

   Голоушкина Галина Александровна

– Шаруашылық қызметі

– Мемлекеттік қызмет көрсету бөлімі

– Әкімшілік-ақпараттық қызметі

Директордың орынбасары

   Тілеуғали Әшірбекұлы Қышқашбаев

– Ғылыми-зерттеу бөлімі

– Іс-шараларды өткізу және ақпараттық-түсіндіру жұмыстары бөлімі